НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7858297 Картинка 9504435 Картинка 7575902 Картинка 8765512 Картинка 8375480 Картинка 637063 Картинка 314526 Картинка 6567286 Картинка 11996112 Картинка 10123162

Втора дата за приключване по Преддипломна управленска практика за студенти редовно и задочно обучение по първа специалност!

 

Студентите в редовна и задочна форма на обучение, провели преддипломната си управленска практика по първа специалност, ще бъдат оценени по представената документация. Необходимите документи трябва да са подготвени спрямо изискванията в програмата за преддипломна практика (можете да я намерите в този сайт в раздел Студенти -> Бакалаври -> Практики) и да са записани в един общ файл. Името на файла да включва името и факултетния номер на студента, изписани с латинска транслитерация и разделени с долна черта. Допустими файлови формати са doc, docx, pdf, odt и rtf.

Пример: Ivan_Ivanov_28282.pdf

Файлът следва да се изпрати по електронна поща, като в полето за „Тема:“(Subject) на писмото трябва да изпишете името си, факултетния номер и базата, където сте разпределени.

Пример: Иван Иванов 28282, Бази с по-малък брой студенти

Комисия от катедра „Мениджмънт и история на спорта“ ще оцени представените документи. Поставената оценка е окончателна.

Адресът, на който трябва да изпратите документите е:

praktiki@nsa-management.com

 

Срок за изпращане на документацията: 01.04.2021 до 02.04.2021 г.


От катедра „Мениджмънт и история на спорта“

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share