НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8573707 Картинка 3182042 Картинка 150450 Картинка 9413153 Картинка 4994251 Картинка 9208771 Картинка 4164478 Картинка 1752686 Картинка 8657327 Картинка 6628153

СИД „Ръгби“ – за студенти І курс от факултет Спорт и за студенти ІІ курс от факултет Педагогика, редовно обучение

 

Свободно избираемата (теоретична) дисциплина „Ръгби – теоретични основи и правилознание“- 2 кредита, включена в учебния план на студентите от І курс, факултет „Спорт“, редовно обучение, 2 семестър и студентите от ІІ курс, факултет „Педагогика“, редовно обучение, 4 семестър ще се провежда чрез електронна форма на обучение.

Записване на е-mail:  rcnsa@abv.bg и https://nsarugbystudents.alle.bg с име, фамилия и факултетен номер.

Водещ преподавател: Гл. ас. Павел Велков, доктор
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share