НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 393424 Картинка 6249229 Картинка 4224317 Картинка 4175922 Картинка 30862 Картинка 8269588 Картинка 2153071 Картинка 8837838 Картинка 3578487 Картинка 9596488

СИД „Ръгби“ – за студенти III курс от факултет Спорт и факултет Педагогика, редовно обучение

 

Свободно избираемата (практическа) дисциплина „Ръгби“ – 5 кредита, включена в учебния план на студентите от ІII курс, факултет „Спорт“ и факултет „Педагогика“, редовно обучение, ще се провежда чрез практическа - присъствена форма на обучение.

Записване на е-mail:  rcnsa@abv.bg и https://nsarugbystudents.alle.bg с име, фамилия и факултетен номер.

Водещ преподавател: Гл. ас. Павел Велков, доктор
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share