НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 178265 Картинка 9324424 Картинка 787027 Картинка 1205933 Картинка 5444806 Картинка 721703 Картинка 1091575 Картинка 10837377 Картинка 8707523 Картинка 4163719

Списъци на студентите от Факултет ОЗЗФТ, специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ, за Преддипломна клинична практика учебна 2020-2021г.

Списъци на студентите от Факултет ОЗЗФТ, специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ, за

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА учебна 2020-2021г.

I – ва КЛИНИЧНА БАЗА за периода – 23.02 – 26.03.2021г.

СТУДЕНТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА НОСЯТ СТУДЕНТСКИТЕ СИ КНИЖКИ И ДА БЪДАТ В ПЪЛНО МЕДИЦИНСКО ОБЛЕКЛО

КАТЕДРА „Теория и методика на кинезитерапията

 

Група 1 КЛИНИЧНА БАЗА: КЛИНИЧНА БАЗА МБАЛ – НКБ ( III градска)

Отговорник: доц. Димитър Ганчев, ДН

Първи ден: 23.02.2021 г. 9:00 часа

 

 1. К.Софрониев                       33521
 2. Ц.Василев                            33523
 3. С.Николова                          33561
 4. И.Петрова                            33566
 5. К.Крумова                            33574
 6. З.Чернарева                        33582

 

Група 2 КЛИНИЧНА БАЗА: 24 ДКЦ

Отговорник: гл.ас. Денка Маринова, доктор; ас. Дянко Ванев, доктор

Първи ден: 23.02.2021 г. 9:00 часа

 

 1. А.Александров       33537
 2. В. Киров                33544
 3. Н.Величкова          33554
 4. М.Бонева               33555
 5. Д.Кавлакова           33570
 6. Е.Маргинова           33575

Група 3 КЛИНИЧНА БАЗА: МБАЛ „Света София“”

Отговорник: гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор

Първи ден: 23.02.2021 г. 9:00 часа

 

 1. М.Кунчева              33609
 2. Н.Попов                  33524
 3. Р.Ташев                  33527
 4. Г.Мърцева               33531
 5. М.Панамска            33604
 6. М. Йорданоска        33632

Група 4 КЛИНИЧНА БАЗА: МЦ ФИЗИО. БГ

Отговорник: доц. Диана Попова-Добрева, доктор

Първи ден: 23.02.2021 г. 9:00 часа

 

 1. Н.Желязков               33532
 2. М.Ризова                   33578
 3. Л.Христова                33633
 4. Д.Иванова                 14923
 5. В.Кабакова                33559

Група 5 КЛИНИЧНА БАЗА: СБАЛО Проф. Бойчо Бойчев”

Отговорник: гл.ас. Пенка Минчева-Болгурова, доктор

 

 1. Г.Маринов                     33541
 2. А.Атанасов                   33542
 3. К.Ковачева                   33572
 4. И.Шиндов                     33549
 5. Л.Агатоклеус                33622
 6. С.Желев                       33545

 

КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

 

Група 1 КЛИНИЧНА БАЗА: МБАЛ „Токуда“

Отговорник: гл. ас. Дарина Захариева, доктор,  ас. Цв. Бижева, доктор

Първи ден: 23.02.2021 г. 8.30ч.

 

1.Ц. Живков                                            33538
2.Н. Конов                                               33539
3.Ц. Николова                                         33556
4.С. Инчева                                              33563
5.Й. Ангелова                                          33573
6.М. Георгиева                                        33576

 

 

Група 2  КЛИНИЧНА БАЗА: ХХ ДКЦ

Отговорник: ас. Цветелина Бижева, доктор; ас. Михаела Митова

Първи ден: 23.02.2021г. 13:00 ч.

 

 1. Ц. Замфирова           33607
 2. В. Атанасова             33518
 3. А. Младенов             33534
 4. Д. Петров                  33540

 

Група 3 КЛИНИЧНА БАЗА: ХІV ДКЦ

Отговорник: гл. ас. Мариана Ангелчева, доктор,  доц. Л. Саздова

Първи ден 23.02.2021 г. от 9.00ч.

 

 1. К. Мутафова         33560
 2. Д. Милчева            33564
 3. А. Садуллов          33552
 4. И.  Иванова           33568

 

Група 4  КЛИНИЧНА БАЗА: ПЕТА МБАЛ

Отговорник: доц. Диана Добрева, доктор; гл.ас. Ирена Людмилова Георгиева

Първи ден: 23.02.2020 г. 8.30ч.

 

 1. А. Задрева                         33580
 2. Е. Савова                           33619
 3. А. Веселинов                     33638
 4. В. Крачолова                     33774
 5. И. Йорданова                     32404
 6. Ж. Райкова                        33558

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share