НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6513500 Картинка 2600332 Картинка 285960 Картинка 11788161 Картинка 682183 Картинка 6792709 Картинка 7316699 Картинка 4525875 Картинка 11112936 Картинка 4394446

Важно за положилите държавен изпит през месец ноември 2020 г. в ОКС „Магистър“

За да получите диплома за висше образование е необходимо лично да подпишете дипломата си в Учебен отдел – кабинет 108 в периода от 22 февруари до 02 март 2021 г.
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share