НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3348614 Картинка 5889124 Картинка 6524845 Картинка 3085581 Картинка 11923326 Картинка 2987803 Картинка 4696482 Картинка 11004307 Картинка 8833233 Картинка 11920454

Дистанционно обучение по СИД „Аромамасаж“, СИД „Рефлекторен масаж“ и СИД „Мануален лимфен дренаж“ за студенти 3 курс от ФС

Всички желаещи студенти от Факултет Спорт, 3-ти курс могат да запишат следните СИД към сектор „Спортен масаж“:

  1. СИД  „Аромамасаж“ – теоретична (1 кредит), трансферира се (признава се) като ФИД за Факултет „Педагогика“, 4 курс (1 кредит).
  2. СИД „Рефлекторен масаж“ – практическа (1 кредит), трансферира се като ФИД за Факултет „Педагогика“, 4 курс ( 1 кредит).
  3. СИД „Мануален лимфен дренаж“ - практическа (1 кредит).

Записване на e-mail: taniaandonova@yahoo.com с писмо изпратено от личен e-mail на студента със задължително посочване на име, фамилия, факултет, курс, група, алб.№ и  избраният/избраните СИД. Срокът за записване е до 3.03.2021 включително.

Обучението ще се провежда дистанционно в интернет платформата за дистанционно обучение на адрес http://www.virtual.nsa.bg/ и платформата ZOOM с водещ преподавател Татяна Андонова.  
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share