НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9761458 Картинка 7952063 Картинка 2914876 Картинка 8212708 Картинка 8919645 Картинка 767357 Картинка 8957787 Картинка 4719257 Картинка 9381862 Картинка 7260005

СИД Хата Йога" (практическа) за УФ - 3 курс, 2 семестър - 2 кредита

 След 22.02.2021 чрез Google Meet започва провеждането на СИД "Хата Йога" (практическа) за УФ - 3 курс, 2 семестър, която носи 2 кредита: 18 уч. ч. - Л / 12 уч. ч. - У

До 21.02.20021 е необходимо желаещите да се свържат лично с хоноруван преподавател Станко Станков моб.: 0988 88 54 53, за да бъде изготвен списък с желаещите студенти и да се сформира Viber група за дистанционно обучение.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share