НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8083387 Картинка 9061517 Картинка 9190342 Картинка 9845428 Картинка 902828 Картинка 12310941 Картинка 2089790 Картинка 2342177 Картинка 11876621 Картинка 4204153

Изпитна сесия за 1-ви и 2-ри курс Кинезитерапия

 

ПOПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 

 

Биохимия – 08.02, Virtual NSA, 11.00

Латински език –13.02, ул.Гургулят 1,зала 501, 9.00

Хигиена и екология – 10.02, Virtual NSA, 11.00

Медицинска психология – 10.02, Virtual NSA, 17.00

Медицинска етика и деонтология –13.02, ул.Гургулят 1, зала 501, 11.00

Общи грижи за болния – 09.02, ул.Гургулят 1, зала 501, 14.00 

Основна гимнастика – 11.02, Virtual NSA, 11.00

Терапевтични основи и средства на КТ Т.О. 

12.01, ул.Гургулят 1,зала 502, 13.00 за 22 и 23 група

14.01, ул.Гургулят 1,зала 501, 13.00 за 24 и 25 група


II курс, ФАКУЛТЕТ ОЗЗГТ
Група

ОРТОПЕДИЯ 

И 

ТРАВМАТОЛОГИЯ

МАНУАЛНИ МОБИЛИЗАЦИОННИ ТЕХНИКИ
 НА ПЕРИФЕРНИТЕ СТАВИ

ПАТОАНАТОМИЯ

22

03.02

ул.Гургулят 1, 

зала 502,13.00

05.02

ул.Гургулят 1, 

МФЗ А,13.00

13.02

ул.Гургулят 1, 

зала 503,9.00

23

03.02

ул.Гургулят 1, 

зала 502,14.30

05.02

ул.Гургулят 1, 

МФЗ А,15.00

13.02

ул.Гургулят 1, 

зала 503,11.00

24

04.02

ул.Гургулят 1, 

зала 502,13.00

06.02

ул.Гургулят 1, 

МФЗ А,13.00

20.02

ул.Гургулят 1, 

зала 501,9.00

25

04.02

ул.Гургулят 1, 

зала 502,14.30

06.02

ул.Гургулят 1, 

МФЗ А,15.00

20.02

ул.Гургулят 1, 

зала 501,11.00
ПOПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ –  12.02, Virtual NSA, 14.00

ОСНОВИ НА СПОРТНАТА МЕДИЦИНА – 10.02, Virtual NSA, 14.00

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ – 11.02, ул.Гургулят 1,зала 501, 13.00

МАНУАЛНИ МОБИЛИЗАЦИОННИ ТЕХНИКИ НА ПЕРИФЕРНИТЕ СТАВИ – 16.02, ул.Гургулят 1, зала МФЗ Б, 9.00 

ЕСТЕСТВЕНИ, ПРЕФОРМИРАНИ ФИЗИКАЛНИ ФАКТОРИ И БАЛНЕОЛОГИЯ II ЧАСТ –12.02, ул.Гургулят 1,зала 502, 10.00

ПАТОАНАТОМИЯ – 27.02, ул.Гургулят 1, зала 501, 9.00 

ПАТОКИНЕЗИОЛОГИЯ  Т.О. – 08.02, ул.Гургулят 1,зала МФЗ А, 14.00

МАСАЖ Т.О. – 12.02, ул.Гургулят 1, зала 501, 9.00

КТ ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ  T.O. – 09.02, ул.Гургулят 1, зала 502, 14.00

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share