НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3667664 Картинка 5663736 Картинка 12012913 Картинка 6918347 Картинка 918225 Картинка 6825367 Картинка 9718059 Картинка 4027466 Картинка 8973083 Картинка 5429273

ИД "Бокс" IV к., ФС - задочно обучение

 
Желаещите студенти от IV курс, Факултет Спорт, Задочно обучение, да изучават свободно избираемата (практическа) дисциплина „Бокс”, да изпратят заявление на имейл: borislav_bojkov@abv.bg , в което да посочат име, фамилия, факултетен номер и имейл адрес.
Краен срок за записване: 25.01.2021 г.
Информация за провеждане на заниманията ще бъде изпратена на 27.01.2021 г. 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share