НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7680783 Картинка 8111419 Картинка 9566641 Картинка 6940628 Картинка 9490015 Картинка 7060887 Картинка 714308 Картинка 8231057 Картинка 12323367 Картинка 6229964

СИД „Джудо“ за студенти IV курс, ФП и ФС, задочно обучение

 
СИД „Джудо“ (5 кредита) за студенти от IV курс, ФП и ФС, задочно обучение, ще се провежда чрез електронна форма на обучение. 
Всички студенти, които желаят да се запишат, моля да изпратят e-mail на sid_judo@abv.bg, като посочат трите си имена, факултет и факултетен номер.

Срок за записване: до 22.01.2021 г.

Водещ преподавател: ас. Мария Янчева, доктор
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share