НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3787275 Картинка 7196153 Картинка 7485670 Картинка 2365986 Картинка 1120061 Картинка 1204993 Картинка 10898128 Картинка 11191958 Картинка 7685022 Картинка 8879247

ИД "Силова подготовка" - IV курс, ФП

 
Желаещите студенти от IV курс, факултет Педагогика, Задочно обучение, да изучават свободно избираемата (практическа) дисциплина „Силова подготовка”, да изпратят заявление на имейл: yankova_nsa@abv.bg, в което да посочат име, фамилия, факултетен номер и имейл адрес.
Краен срок за записване: 22.01.2021 г.
Информация за провеждане на заниманията ще бъде изпратена на 25.01.2021 г. 
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share