НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 975182 Картинка 9254205 Картинка 4866567 Картинка 6577325 Картинка 11856593 Картинка 11454282 Картинка 11097981 Картинка 8924659 Картинка 12118644 Картинка 11961543

СИД „Рефлекторен масаж“ – за студенти IV курс от факултет Спорт, задочно обучение

 
Свободно избираемата (практическа) дисциплина „Рефлекторен масаж“ за студентите IV курс от факултет Спорт, задочно обучение ще се провежда чрез електронна форма на обучение. Дисциплината се трансферира (признава се) като ФИД „Рефлекторен масаж“ за факултет Педагогика.
Записване на e-mail: taniaandonova@yahoo.com с име, фамилия, факултет, курс, факултетен номер и група.

Срок за записване: 20.01.2021 г.

Информация за началото на заниманията ще бъде изпратена в платформата за дистанционно обучение на НСА.

Водещ прeподавател: Татяна Андонова, моб.тел.: 0898 508404.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share