НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3451078 Картинка 1548433 Картинка 10208632 Картинка 1590834 Картинка 7587778 Картинка 6023314 Картинка 760716 Картинка 11179842 Картинка 10870537 Картинка 1266213

На вниманието на студентите явяващи се на изпит ТАО – Зимна изпитна сесия

Всички студенти явяващи се на изпит ТАО на зимната изпитна сесия ТРЯБВА да имат успешно завършен курс „ТАО“.

Изостанали студенти с успешно завършен курс „ТАО“, могат да се явяват в поправителната сесия с платена такса изпит.


    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share