НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6204749 Картинка 6417935 Картинка 1861109 Картинка 12022109 Картинка 6728774 Картинка 10806944 Картинка 274317 Картинка 11189785 Картинка 3532133 Картинка 4957478

СИД „Социология на спорта“ – за студенти ІІІ курс от факултет Педагогика, задочно обучениеСвободно избираемата (теоретична) дисциплина „Социология на спорта“, включена в учебния план на студентите от ІІІ курс, факултет „Педагогика“, задочно обучение, 6 семестър ще се провежда чрез електронна форма на обучение.

Записване на е-mail: albena_dimitrova.nsa@abv.bg с име, фамилия и факултетен номер.

Водещ преподавател: доц. Албена Димитрова, доктор

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share