НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1871385 Картинка 1435690 Картинка 8864515 Картинка 2849648 Картинка 3763535 Картинка 9933724 Картинка 6942863 Картинка 1491456 Картинка 9265573 Картинка 12030570

СИД „Психология на конфликтите“ – за студенти IІІ курс от факултет Педагогика, задочно и редовно обучение

 
Свободно избираемата (теоретична) дисциплина „Психология на конфликтите”, включена в учебния план на студентите от трети курс, факултет „Педагогика“ - редовно и задочно обучение, шести (летен) семестър, ще се провежда чрез електронна форма на обучение. Записване на e-mail: galinarogleva@abv.bg с име, фамилия, факултет, курс, факултетен номер.

Срок за записване: за студенти – задочно обучение - 18.01.2021 г., за студенти – редовно обучение – 08.03.2021 г.

Информация за началото на заниманията ще бъде изпратена на e-mail адрес и в платформата за дистанционно обучение в НСА.

Водещ прeподавател: Доц. д-р Галина Домусчиева-Роглева
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share