НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2647761 Картинка 7714007 Картинка 11431267 Картинка 10746268 Картинка 9097777 Картинка 6282671 Картинка 9793911 Картинка 4612190 Картинка 789094 Картинка 8670713

Записване за избираемата (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”

 
Избираемата (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”, включена в учебния план на ПН 1.3.Педагогика на обучението по …  за студенти - редовно и задочно обучение, от 3 курс Факултет „Педагогика“ за 6-ти (летен) семестър, ще се провежда и чрез електронна форма на обучение. Записване на e-mail: klasa@abv.bg с посочване на име, фамилия, факултет, курс, алб.№ и спорт, който практикуват.

Срок за записване за задочници - 24.01.2021 г., за редовни студенти – 28.02.2021 г., след което ще получат на e-mail адреса си указание за работа в платформата за дистанционно и електронно обучение в НСА.

Завършилите избираемата дисциплина „Правилознание в леката атлетика“, след успешно представяне на изпитните изисквания, ще имат възможност да придобият и съдийска категория по лека атлетика и да бъдат част от съдийския състав още на предстоящите Национални шампионати в зала.

Водещ прeподавател: проф. Апостол Славчев, доктор.

За допълнителна информация представяйте въпросите си на посочения  e-mail: klasa@abv.bg , на GSM 0888634411 или кабинет 404.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share