НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6222203 Картинка 11594560 Картинка 10149848 Картинка 859789 Картинка 3449019 Картинка 5470984 Картинка 10470119 Картинка 198816 Картинка 9276370 Картинка 2527517

За студентите от 2 к. ФС и 2 к. ФП, които ще се явяват на изпит по плуване на редовната изпитна сесия

 
В рамките на установения график за явяване на редовната изпитна сесия по плуване имат право да се явяват всички студенти, които са приключили успешно курс „Водни спортове“.
Моля, студентите да спазват установения график за явяване на изпит по дати, часове и групи.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share