НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7245244 Картинка 6990094 Картинка 11810982 Картинка 3085618 Картинка 2875497 Картинка 6441292 Картинка 7435743 Картинка 5954837 Картинка 6102788 Картинка 9919998

На вниманието на всички магистри в професионално направление 7.6. Спорт – Задочно обучение

Часовете по модул "Изследователски методи и контрол в спорта"  ще се
проведaт на 12 януари 2021 г. (вторник) в платформата Google Meet чрез
посочения линк  с начало 9.45 ч.!

https://meet.google.com/ijf-ihbz-yts

Доц. Павел Йорданов

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share