НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8610791 Картинка 12342470 Картинка 5617583 Картинка 3805270 Картинка 6293020 Картинка 1465942 Картинка 1719971 Картинка 6099761 Картинка 4469062 Картинка 12092028

Важно за студентите от Задочно обучение

 

Учебните занимания за летен семестър на уч. 2020/2021 г. ще се провеждат онлайн в платформата на НСА „В.Левски“ http://www.virtual.nsa.bg/

1. Заниманията ще се провеждат по обявеното учебно разписание от 18.01.2021 г. (При необходимост може да се използва и предварително обявена от преподавател, различна платформа.)

2. За да имате достъп до платформата е необходимо:

 • Да се запишете за летен семестър – записването е онлайн. Платете такса за обучение по банков път на:
  Национална спортна академия „Васил Левски“
  IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01
  BIC: BNBGBGSD
  Банка: БНБ - ЦУ
  основание: такса за задочно обучение, фак.№…… и курс …….

 • Сканирайте платежния документ и го изпратете на e-mail: zadochno@nsa.bg, като потвърдите имена, фак.№ и курс.
 • Срока за административно записване на семестъра е до 14 януари 2021 г.

3. Поради удължаване на епидемичната обстановка в страната, преддипломната стажантска практика за студентите в 10 семестър по специалност „физическо възпитание“ се отлага и ще се проведе по допълнително обявен график в сайта на НСА.


    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share