НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4422539 Картинка 358490 Картинка 2154421 Картинка 7007404 Картинка 6090476 Картинка 3481709 Картинка 5621489 Картинка 6254057 Картинка 5515834 Картинка 1748032

На вниманието на студентите записали ФИД „Теория на стрелбата с лък“

 

ФИД „ТЕОРИЯ НА СТРЕЛБАТА С ЛЪК“
Факултет спорт - 4 курс, редовно обучение


На вниманието на студентите записали ФИД „Теория на стрелбата с лък“:
Рефератите на тема: „Историческо развитие на стрелбата с лък като спорт в национален и в световен мащаб“ могат да бъдат изпращани на e-mail: tshitsho06@abv.bg.


Водещ преподавател: гл.ас. Михаил Оцетов, доктор
 
    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share