НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ИД "Фехтовка" /практика/

На 15.10.2020 г. от 13.00 ч. в зала „Фехтовка“, намираща се в МФСЗ,  ще се проведе организационна среща със студентите от IV курс на факултет „Педагогика“, желаещи да изучават СИД ,, Фехтовка“ /практика/.

Водещ преподавател : хонор. преп. Боряна Кръстева
    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share