НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9317252 Картинка 10465466 Картинка 6679323 Картинка 9036762 Картинка 1107049 Картинка 7168862 Картинка 11792136 Картинка 1739165 Картинка 2432376 Картинка 9163778

ВАЖНО за всички студенти – IV курс, редовно обучение – випуск уч. 2019/2020 с нова/втора/квалификация „Учител по ФВС“, „Треньор“, „Спортен мениджър“

След съгласувано решение на ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски“ преддипломната стажантска практика по нова/втора/квалификация за студентите редовно обучение в ОКС „бакалавър“, факултети „Спорт“ и „Педагогика“ – випуск учебна 2019/2020 г., ще се проведе в периода 12-30 октомври 2020 г. (включително с държавните изпитни уроци).

Разпределението на студентите ще бъде публикувано на сайта на НСА, както и на информационното табло пред „Кариерен център“.
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share