НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Важно за приключване по управленска практика за студенти редовно обучение по първа специалност

Студентите в редовна форма на обучение, провели преддипломната си управленска практика  по първа специалност в периода февруари – март 2020, ще бъдат оценени по представената документация. Необходимите документи трябва да са подготвени спрямо изискванията в програмата за преддипломна практика (можете да я намерите в този сайт в раздел Студенти -> Бакалаври -> Практики) и да са записани в един общ файл. Името на файла да включва името, факултетния номер на студента, и базата на разпределение, изписани с латинска транслитерация и разделени с долна черта. Допустими файлови формати са doc, docx, pdf, odt и rtf.

Пример: Ivan_Ivanov_28282_Levski.pdf

Файлът следва да се изпрати по електронна поща, като в полето за „Тема:“(Subject) на писмото трябва да изпишете името си, факултетния номер и базата, където сте разпределени.

Пример: Иван Иванов 28282, Бази с по-малък брой студенти

Комисия от катедра „Мениджмънт и история на спорта“ ще оцени представените документи. Поставената оценка е окончателна.

Адресът, на който трябва да изпратите документите е:

praktiki@nsa-management.com

 Срок за изпращане на документацията: 25 септември 2020 г.

 От катедра „Мениджмънт и история на спорта“

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share