НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

15.09.2020 - Заверка на летен стаж след VI семестър

На внимание студентите от специалност Кинезитерапия „- ІІІ курс, ФОЗЗГТ

 

ЗАВЕРКА  НА ЛЕТЕН СТАЖ СЛЕД VІ СЕМЕСТЪР

ще се състои на:

29.09.2020 г.от 12.00-14.00часа

4.11.2020 г. от 12.00-14.00 часа

03.12.2020 от 12.00-14.00 часа

 

На ул. „Гургулят“ № 1 в кабинет 402

От  гл. ас. Дарина Захариева, доктор и ас. Цветелина Бижева, доктор.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-тетрадка дневник

-5 броя карти

-Студентска книжка

-Характеристика от клинична база

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share