НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

СИП Минибаскетбол за V курс факултет Педагогика

Желаещите да изучават този СИП да се явят на 15.09 (вторник) от 13:00 часа в залата по Баскетбол при ЗСС.

Сектор Баскетбол

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share