НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

11.09.2020 - Заверка на лятна стажантска практика след 1 курс

На вниманието на студентите от специалност „Кинезитерапия“

 

ЗАВЕРКА НА ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА СЛЕД I КУРС

 

Ще се проведе в кабинета на доц. Л.Саздова, доктор

на  25.09.2020 г. (петък) както следва:

от 09.00 ч. за 22 гр.

от 10.00 ч. за 23 гр.

от 11.00 ч. за 24 гр.

от 12.00 ч. за 25 гр.

 

Заверка на лятната стажантска практика, ще бъде направена при представяне на:
1.   Студентска книжка
2.   Тетрадка – дневник
3.   Характеристика от клиничния преподавател

 

 

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share