НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1278050 Картинка 10296879 Картинка 6686136 Картинка 253383 Картинка 7966180 Картинка 7148597 Картинка 6507767 Картинка 6599541 Картинка 8738925 Картинка 3200128


 » 

Лека атлетика


Устав Спортно-състезателна дейност

Клуб Лека Атлетика при Спортната Академия (КЛАСА)

 

Основан на 04.XI.1991 година

В първите години на прехода към демокрация студентите - активни спортисти от НСА, бяха поставени в необичайни условия: липса на средства за спортната дейност, спиране на спортните стипендии, лоша материална база и слаба организация на тренировъчния процес. За да се преодолеят тези негативни тенденции и за да се създадат условия за по-тясна връзка на елитните лекоатлети-студенти с останалите си колеги специалисти и с преподавателите от катедра Лека атлетика, постепенно назря идеята да се инициира създаването на един нов студентски атлетически клуб. Така в началото на учебната 1991 година на заседание на катедра Лека атлетика, под ръководството на проф. К. Жалов бе утвърдена дата за насрочване на учредително събрание за изграждането на лекоатлетически клуб при Национална спортна академия. Събранието се проведе на 4 ноември 1991 год. За първи председател на клуба е избран доцент Петър Бонов. Учредителите единодушно приеха предложението на преподавателя Апостол Славчев клубът да се нарича КЛАСА, което е оригинална абревиатура на цялото име - Клуб Лека Атлетика при Спортната Академия., с което име на 13.02.1992 г. клубът е регистриран от Софийски градски съд.

Като подарък от съдбата в чест на учредяването, но най-вече благодарение на дързостта и усилията на тогавашния (сега почетен) Ректор на НСА проф. Георги Кабуров, от 1992 година студентите-лекоатлети от НСА се подготвят на най-модерната открита и покрита лекоатлетическа база у нас. И резултатите от посятото тогава не закъсняват.

Сега КЛАСА действително е “най-класния” атлетически отбор в България и най-доброто място за повишаване нивото на професионалната квалификация на преподавателите и студентите-лекоатлети от НСА “Васил Левски.” Клубът показа изключителна жизненост и постепенно се превърна в един от стълбовете на българската лека атлетика. За тренировъчния процес на студентите - лекоатлети се грижат изявени треньори, повечето от които са преподаватели в катедра Лека атлетика. Главният двигател на цялостната дейност по организацията, провеждането и обезпечаването на подготовката на отборите е доц. Божидар Шишков - президент на клуба от 1994 г. Разностранен специалист, бивш десетобоец, той е личен треньор на много от сегашните добри скачачи и препятственици и спринтьори. Негови колеги-треньори са доц. Софка Попова (спринт), доц. Апостол Славчев (спринт и препятствени бягания), доц. Огнян Миладинов (скокове), доц. Петър Бонов и гл. ас. Ганка Иванова (средни и дълги бягания), гл. ас. Таня Миланова (хвърляния). Технически директор на клуба е опитният деятел в леката атлетика – Борис Стамболийски, известен на много поколения атлети, като “бати Боби”.

Днес КЛАСА заема значимо място в атлетическия живот на България. Клубът обезпечава учебно-тренировъчната дейност на 75-80 студенти-лекоатлети от НСА. Атлетите в синьо-жълти екипи, каквито са клубните цветове, неизменно са сред призьорите на държавните първенства и националните турнири за мъже и жени, младежи, юноши и девойки старша възраст. От създаването на клуба през 1991 г. до края на летните атлетически състезания за 2004 г., на държавните първенства състезателите на КЛАСА са завоювали 974 медала, от които 334 златни, 338 сребърни и 302 бронзови. През 2005 година КЛАСА очаква завоюването на своя 1000-ен медал от Държавните първенства на Р. България.

Представителният отбор за мъже е най-големия и хомогенен състав в нашата страна. Той е лидер в борбата за отборната шампионска титла на България, като през последните шест години е неизменен държавен първенец. Женският отбор на КЛАСА също е сред най-добрите в клубната надпревара. От 1992 до 2004 г. той е неизменно втори (12 пъти), с изключение на 2002 г., когато се класира на 3-то място.

Със създаването на КЛАСА и обновяването на материалната база на НСА се разшириха и възможностите за подобряване на връзките на специалистите от Катедра Лека атлетика с Българска Федерация Лека Атлетика. Вече в продължение на няколко години БФЛА възлага на КЛАСА организацията по провеждането на Държавния спортен календар. Голяма е подкрепата на Федерацията във връзка с провеждането на международния лекоатлетически турнир на НСА “Нови звезди”, който през 2004 год. се проведе за 26-ти пореден път. Благодарение на сътрудничеството с БФЛА преподаватели от катедра Лека атлетика участват в международните инициативи на ЕАА и ИААФ за развитие на леката атлетика. Проф. Петър Бонов е вицепрезидент на Европейската асоциация на треньорите по лека атлетика, по негова инициатива през 2005 година на 4-6 ноември на територията на НСА ще се проведе 28-ия научен конгрес на асоциацията.

Макар и в не-дългата си история, КЛАСА доказа, че е успешна формула за развитие на леката атлетика в НСА. Ние, преподавателите, треньорите и състезателите-лекоатлети от НСА и КЛАСА вярваме, че не е далеч денят, когато Клубът ни ще преодолее трудностите и ще намери нужната подкрепа и финансови средства за излизане на голямата европейска атлетическа сцена. Онова, което зависи от нас е - да продължим традицията от успехи, които да придобият нови, по-високи спортни измерения!

РЪКОВОДСТВО НА КЛАСА

Съгласно Устава, ръководството на КЛАСА се осъществява от Управителен съвет, Председател, Зам. Председател с мандат 5 години.
На отчетно-изборното Общо събрание на клуба, проведено на 10.05.2007, за настоящия мандат 2007 – 2012 година, в Управителния съвет на КЛАСА бяха избрани следните лица: Апостол Николов Славчев, Божидар Мирчев Шишков, Ганка Димитрова Иванова, Огнян Стоянов Миладинов, Паскал Паскалев Паскалев, Станка Калудова Миланова и Стефан Георгиев Стойков. Общото събрание единодушно определи за Председател на КЛАСА Божидар Мирчев Шишков, а на своето първо заседание УС избра за Зам. Председател - Станка Калудова Миланова. Технически секретар на КЛАСА е Пламен Нягин.

КАТЕДРА “ЛЕКА АТЛЕТИКА” И КЛАСА

От самото си създаване до днес Клубът и Катедрата по лека атлетика работят в най-тясно взаимодействие. Както вече бе отбелязано, учредяването на клуба по лека атлетика при НСА е инициатива и дело на катедрения колектив и в него е заложена идеята, чрез дейността на КЛАСА да се създадат по-добри възможности за взаимна приемственост между учебния процес по лека атлетика и спортната практика на преподаватели и студенти. В настоящия момент КЛАСА подпомага дейността на Катедрата в следните направления:

 1. 1.Клубът е от важно значение за осъществяването на една от най-важните части в учебния процес – спортното усъвършенстване на студентите-специалисти по лека атлетика. Тази част от обучението на студентите е регламентирана в указанията за устройство на спортното усъвършенстване, приети с решение на Катедра “Лека атлетика”.
 2. 2.Провеждането на учебно-тренировъчния процес в КЛАСА открива възможности значителна част от педагогическата практика на студентите от ІІІ курс, в часовете по УМП и треньорския стаж – за ІV курс, да се осъществяват на територията на НСА. Така до голяма степен се намаля продължителният преход до столичните клубове за провеждането на стажантската практика. Възможностите в това отношение са още по-големи, ако се подобри организацията на детско юношеската спортна школа по лека атлетика. Така лекоатлетическият клуб “КЛАСА” ще удовлетворява напълно нуждите на учебно-възпитателния и тренировъчен процес за студентите от специалност “Лека атлетика” при НСА.
 3. 3.КЛАСА осъществява своята учебно-тренировъчна дейност на материалната база на Катедра “Лека атлетика”, респективно на НСА. Тя е една от най-добрите лекоатлетически бази в България. С дейността си КЛАСА спечели доверието на БФЛА, която в продължение на няколко години я ангажира с провеждането на държавните първенства по лека атлетика, в следствие на което секторите на стадионите на Академията са оборудвани с най-съвременни лекоатлетически уреди и пособия. От друга страна образцово провежданите на състезания по лека атлетика допринасят за издигането на авторитета на Академията и спомагат за реклама на учебното ни заведение и неговата великолепна база извън пределите на България.

За да се поддържат лекоатлетическите стадиони на нужното за състезания равнище, са необходими не малко грижи и средства. Усилия в тази насока влага и КЛАСА, проявявайки се не само като потребител, но и като добър стопанин. В тази връзка Клубът търси и намира възможности и средства, оборудването на стадионите да се поддържа на нужното равнище.
4.Катедра “Лека атлетика” е инициатор и организатор на лекоатлетическия турнир на НСА. Той вече е с 26-годишна история, а от 1992 г. носи името “Нови звезди”. От учредяването си до днес КЛАСА взема активно участие в неговото провеждане. Представителите на клуба са в основата на осъществяването на програма минимум на турнира, което гарантира неговото съществуване и запазването на традицията.

Повече информация можете да намерите в собствения сайт на КЛАСА.

Председател

Божидар Шишков

Телефон

0887 407401

Създаден

1991 г.

Съдебна регистрация

Ф.д. 25381/1991

Статут

Нестопанска цел

Адрес

НСА

e-mail

nsa.klasa@gmail.com

Членство

БФЛА

База за тренировки

Спортна база НСА

Отбори

 
  

Треньор 2012

 

Класиране 2012

 

24.05 Лекоатлетически турнир "Нови звезди". Стадион НСА

 

Хвърляне на диск

 

мъже

1.Росен Карамфилов – 1 място

 

2.Габриел Петров – 2 място

 

3.Владимир Христов – 3 място

 

4.Тони Велков – 4 място

 

5.Боян Костов – 5 място

жени

6.Карина Николова – 1място

 

7.Желка Петрова – 2 място

 

8.Григория Нанева – 3 място

  

Тласкане на гюле

 

мъже

1.Росен Карамфилов – 2 място

жени

2.Желка Петрова – 3 място

  

Бягане 100 метра

1.Мартин Арнаудов – 2 място

  

Бягане 200 метра

1.Вая Владева – 2 място

  

Бягане 400 метра

1.Теодора Коларова – 1 място

  

Бягане 800 метра

1.Теодора Коларова – 1 място

  

Хвърляне на копие

1.Вержиния Милашка – 2 място

 

2.Григория Нанева – 3 място

15 и 16.06.2012 ДП за мъже и жени, Сливен

 

Бягане с препядствия 110 м.

Мартин Арнаудов – 1 място

Бягане 800 м.

1.Радослав Стефанов – 1 място

 

2.Теодора Коларова – 1 място

Бягане 400 м.

1.Радослав Стефанов – 2 място

 

2.Теодора Коларова – 1 място

Бягане 100 м.

Вая Владева – 2 място

Хвърляне на чук

1.Здравко Димитров – 1 място

 

2.Михаела Методиева – 1 място

 

3.Григория Нанева – 3 място

Десетобой

Иван Минчев – 7 от 10 първи места

Хвърляне на диск

1.Росен Карамфилов – 1 място

 

2.Владимир Христов – 2 място

 

3.Габриел Петров – 3 място

 

4.Григория Нанева – 1 място

Пр. Бягане 400 м.

Ива Димова – 1 място

Пр. Бягане 100 м.

1.Катя Иванова – 2 място

 

2.Ива Димова – 3 място

Хвърляне на копие

Марк Славов – 1 място

Бягане 1500 м.

Симона Миланова – 2 място

Пр. Бягане 3000 м.

Симона Миланова – 2 място

Тласкане на гюле

Желка Петрова – 2 място

Щафета 4 x 400 м.

1.Ива Димова – 2 място

 

2.Надежда Рачева – 2 място

 

3.Симона Димитрова – 2 място

 

4.Вая Владева – 2 място

  

Картотекирани състезатели

1. Александър Стоянов

 

2. Андреа Дякова

 

3. Антоанета Дяскова

 

4. Боян Костов

 

5. Боян Конов

 

6. Боян Иванджиков

 

7. Боян Венев

 

8. Вая Владева

 

9. Венцислав Иванов

 

10. Вержиния Милашка

 

11. Владимир Христов

 

12. Габриел Петров

 

13. Георги Ганчев

 

14. Георги Димитров

 

15. Григор Гутев

 

16. Григория Нанева

 

17. Демира Цветанова

 

18. Димитър Тасев

 

19. Димитър Шиндарски

 

20. Димитър Иванов

 

21. Елена Младенова

 

22. Елина Милушева

 

23. Желка Петрова

 

24. Здравко Димитров

 

25. Ива Димова

 

26. Иван Кутуев

 

27. Иван Минчев

 

28. Иван Ангелов

 

29. Иван Иванов

 

30. Иванка Тонева

 

31. Ивелина Здравкова

 

32. Ивета Зашева

 

33. Йоана Христова

 

34. Йоанна Венкова

 

35. Камен Минков

 

36. Карина Николова

 

37. Катя Иванова

 

38. Костадин Косьов

 

39. Красимир Костов

 

40. Кристина Димитрова

 

41. Лора Йовчева

 

42. Лъчезара Иванчева

 

43. Марина Димитрова

 

44. Мартин Арнаудов

 

45. Милен Йорданов

 

46. Милена Здравчева

 

47. Михаела Методиева

 

48. Михаил Христов

49. Михаил Велков

 

50. Момчил Василев

 

51. Надежда Рачева

 

52. Никол Маджаракова

 

53. Никол Маркова

 

54. Николай Райков

 

55. Павел Дочев

 

56. Патриция Ценкова

 

57. Петър Пеев

 

58. Полина Стоянчева

 

59. Радослав Стефанов

 

60. Рафаил Павлидис

 

61. Росен Карамфилов

 

62. Румяна Карапетрова

 

63. Светослав Панов

 

64. Симона Миланова

 

65. Стефани Христова

 

66. Стоян Димитров

 

67. Теодор Тодоров

 

68. Теодора Коларова

 

69. Тихомир Нейчев

 

70. Тодор Валериев

 

71. Тони Велков

 

72. Цветан Панев

 

73. Цветан Цветанов

 

74. Яна Стоянова

Ветерани

1. Петър Панайотов, 77 г., европейски и балкански шампион и рекордьор

 

2. Павел Добрев, 78 г.

 

3. Тодор Дончев, 73 г.

 

4. Атанас Атанасов, 78 г.

 

5. Петко Величков, 73 г

 

6. Борис Попов, 80 г.

 

7. Иван Руев, 63 г.

 

8. Асен Михайлов, 84 г.

 

9. Тодор Герговски, 62 г.

 

10.Георги Пенков, 53 г.

 

11.Костадин Миланов, 46 г.

 

12.Розка Станчева, 80 г.

 

13.Стефка Танчева, 56 г.

 

14.Петранка Николова, 63г.

 

15.Миглена Димитрова, 45г.

  

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2013

 
 

13-14.02 ДИП за момчета и момичета под 16 г. и за юноши и девойки младша възраст в зала, Добрич

 

15-16.02 ДИП за юноши и девойки старша възраст и за мъже и жени в зала, Добрич

 

17.02 Планинско бягане "Сунгурларе", Сунгурларе

 

23.02 Балканско първенство за мъже и жени в зала, Истанбул

 

23-24.02 ДП по зимни хвърляния, Пловдив

 

27.02 ДП по крос-кънтри, Самоков

 

1-3.03 Европейско първенство в зала, Швеция

 

03.03 Шосеен пробег "3-ти март", София

 

03.03 Шосеен пробег "3-ти март", Мездра

 

08.03 Шосеен пробег "Осми март", София

 

22.03 Шосеен пробег "Първа пролет", Правец

 

22.02 Шосеен пробег "22-ри март", София

 

23.03 Крос”Ивайло”, Велико Търново

 

24.03 Световно първенство по крос кънтри, Полша

 

06.04 ДП – спортно ходене, Балчик

 

13.04 ДИП по полумаратон, Добрич

 

14.04 Планинско бягане "Кипра Данаилова" , София

 

20.04 Балканско първенство по спортно ходене, Турция

 

20.04 Турнир "Никола Вълчанов", Габрово

 

21.04 7-ми Турнир за юноши и девойки на писта, Дряново

 

27.04 Мемориал "Веселин Даскалов", Луковит

 

28.04 Мемориал "Борис Мулешков", Панагюрище

 

30.04 5-ти мемориал за юноши и девойки ”Цветанка Христова”, София

 

11.05 ДП 10 000 м. на писта, Правец

 

12.05 Световен атлетически ден и Турнир „Младост”, Русе

 

18.05 Турнир по хвърляния ”Дионисополис”, Балчик

 

18.05 Планинско бягане ”Христо Кюркчиев”, Пирдоп

 

19.05 Турнир "Купа Бургас", Бургас

 

23.05 Международен турнир "Нови звезди", София

 

26.05 Планинско бягане ”Тетевенски върхове”, Тетевен

 

26.05 Турнир”Ботева слава”, Враца

 

27.05 ДП по планинско бягане и „Мемориал Бъч”, Боровец

 

01-02.06 ДИП за момичета и момчета под 16, София

 

08.06 Европейска купа 10 000 м. на писта, Правец

 

09.06 Планинско бягане „Пирин рън”, Банско

 

15-16.06 ДИП за мъже и жени, София

18-19.06 ДИП за юноши и девойки младша възраст, София

 

20.06 Планинско бягане Купа ”Бороспорт”1-ви кръг, Боровец

 

26-27.06 ДИП за юноши и девойки старша възраст, София

 

29.06 Международен турнир "Павел Павлов", София

 

30.06 Планинско бягане „Златишки Проход”, Златица

 

06.07 Европейско първенство по планинско бягане, Боровец

 

07.07 Турнир "Скокове" , Пловдив

 

12-14.07 Планинско бягане Купа ”Родопи”, Манастир

 

13.07 1-ви мемориал ”Проф.Михаил Бъчваров”, Правец

 

20.07 Международен турнир "Вулпев - Бахчеванов", Пловдив

 

20.07 Планинско бягане „Рила рън”, Боровец

 

27.07 Крос ”Олимпийска ареа”, София

 

27-28.07 Балканско първенство за мъже и жени, Стара Загора

 

29.07 Планинско бягане „Купа Бороспорт- Мемориал Вучето”-2-ри кръг, Боровец

 

24.08 Планинско бягане „Шипченска епопея” , Шипка

 

25.08 Планинско бягане „Витоша рън”, София

 

01.09 Планинско бягане Купа "Бороспорт" - 3-ти кръг, Боровец

 

14.09 XXI Мемориал "Митето", Койнаре

 

15.09 7-ми Турнир за деца, юноши и девойки мл. възраст "Децата на София", София

 

21.09 Шосеен пробег "Карнобат", Карнобат

 

22.09 Планинско бягане Купа "Витоша" , Черни връх

 

22.09 Турнир по спортно ходене ”Поморие”, Поморие

 

28.09 Шосеен пробег "25-септември", Добрич

 

29.09 Шосеен пробег ”Аксаково”, Аксаково

 

05.10 Крос-кънтри „Купа Самоков”, Самоков

 

06.10 Маратон София и ДП по маратон, София

 

12.10 Шосеен пробег "Варна", Варна

 

18.10 44-ти шосеен пробег "Кольо Фичето", Дряново

 

19.10 Крос "Луковитски моми", Луковит

 

01.11 Мемориал „Огнян Илиев”, Балчиик

 

08.11 Крос ”Диана”, Ямбол

 

08.12 Европейско първенство по крос – кънтри, Сърбия

 

26.12 Коледен крос „София 21 век”, София

 

31.12 Новогодишен пробег "Правец", Правец

  
  

 

 

 

    
Документи
Устав на КЛАСА
Устав на КЛАСА
    
 
Facebook Twitter Share