НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9006099 Картинка 10208950 Картинка 4802931 Картинка 3297045 Картинка 5509706 Картинка 5091276 Картинка 4518391 Картинка 1271466 Картинка 9748617 Картинка 10403742Състав на Общото събрание

  • СТРУКТУРА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

    · Общ брой – 168
  • · Хабилитирани преподаватели (70%) – 117
  • · Асистенти (10%) – 17 (ТФ – 5, УФ – 3, КТТСА – 7, ДЕОИТ – 2)
  • · Студенти и докторанти (15%) – 26 (ТФ – 16, УФ – 5, КТТСА – 4, докторанти – 1)
  • · Служители (5%) – 8 (4 звена Х 2 представители)

 

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

Ръководство на Общото събрание

Председател доц. Лозан Митев

Зам.- председател проф. Татяна Янчева

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ - 117 професори и доценти

Проф. Пенчо Георгиев Гешев

Проф. Апостол Николов Славчев

Проф. Бисер Максимов Цолов

Проф. Бонка Михайлова Димитрова

Проф. Валентин Георгиев Гърков

Проф. Василка Христова Серафимова

Проф. Вихрен Стойчев Бачев

Проф. Владимир Боянов Боянов

Проф. Диана Еманоилова Димитрова

Проф. Димитър Димитров Бърдарев

Проф. Димитър Петров Михайлов

Проф. Даниела Станимирова Дашева

Проф. Евгения Борисова Димитрова

Проф. Зоя Кирилова Горанова

Проф. Иван Йотов Йотов

Проф. Кирил Георгиев Андонов

Проф. Красимир Лазаров Петков

Проф. Лейла Огуз Крайджикова

Проф. Лъчезар Василев Димитров

Проф. Майя Николова Нейчева

Проф. Марин Георгиев Гъдев

Проф. Николай Емилов Попов

Проф. Николай Недков Колев

Проф. Огнян Стоянов Миладинов

Проф. Рени Кръстева Дамянова

Проф. Росица Стефанова Църова

Проф. Румян Петков Христов

Проф. Стефан Георгиев Стойков

Проф. Татяна Станчева Янчева

Проф. Цветко Евгениев Цветков

Доц. Албена Владимирова Александрова

Доц. Александър Методиев Шопов

Доц. Анета Георгиева Янева

Доц. Антоанета Василева Димитрова

Доц. Антонио Дачков Антонов

Доц. Арахангел Георгиев Гигов

Доц. Бисер Петров Григоров

Доц. Бистра Георгиева Димитрова

Доц. Богдана Любомирова Илинова

Доц. Боянка Илиева Пенева

Доц. Валентин Стефанов Панайотов

Доц. Валентин Стоилов Фильов

Доц. Валентина Кольова Гигова

Доц. Велизар Цолов Михайлов

Доц. Веселин Стоянов Петров

Доц. Владимир Иванов Ангелов

Доц. Владимир Тенев Чернев

Доц. Галина Димитрова Роглева

Доц. Галина Стоянова Очева

Доц. Георги Иванов Сергиев

Доц. Георги Йорданов Божилов

Доц. Гюрка Ганчева Димитрова

Доц. Даниела Тодорова Любенова

Доц. Димитър Иванов Ганчев

Доц. Дияна Александрова Добрева

Доц. Добри Ангелов Добрев

Доц. Евдокия Евлогиева Ценева

Доц. Евтим Лефтеров Григоров

Доц. Елеонора Михайлова Милева

Доц. Емил Константинов Николов

Доц. Емил Тодоров Атанасов

Доц. Живка Георгиева Желязкова

Доц. Здравко Петров Аракчийски

Доц. Здравко Стефанов Стефанов

Доц. Златин Маринов Костов

Доц. Златко Колев Джуров

Доц. Иван Борисов Ачкаканов

Доц. Иван Димитров Димов

Доц. Иван Колев Иванов

Доц. Иван Петков Сандански

Доц. Иван Христов Мазнев

Доц. Иванка Алипиева Тошева

Доц. Илия Димитров Кючуков

Доц. Йозеф Янош Брогли

Доц. Йордан Димитров Донев

Доц. Каролина Георгиева Георгиева

Доц. Кръстьо Тодоров Згуровски

Доц. Лозан Александров Митев

Доц. Лъчезар Александров Захариев

Доц. Лъчезар Георгиев Стефанов

Доц. Мариана Николова Пендева

Доц. Марина Савова Гевренова

Доц. Мария Кирилова Гикова

Доц. Мартин Василев Шишков

Доц. Милена Георгиева Николова

Доц. Митко Андреев Томов

Доц. Михаил Живков Георгиев

Доц. Михаил Константинов Смочевски

Доц. Михаил Любомиров Михайлов

Доц. Михаил Николов Мадански

Доц. Надя Георгиева Савова

Доц. Недялка Иванова Маврудиева

Доц. Незабравка Николова Генчева

Доц. Николай Ангелов Панайотов

Доц. Николай Кирилов Изов

Доц. Николай Никифоров Станчев

Доц. Николай Цветанов Димитров

Доц. Николина Георгиева Димитрова

Доц. Нина Иванова Атанасова

Доц. Орлин Христов Грошев

Доц. Петя Миролюбова Кутинчева

Доц. Петър Георгиев Зографов

Доц. Петър Груев Янков

Доц. Пламен Димитров Андреев

Доц. Пламен Любенов Нягин

Доц. Румяна Георгиева Ташева

Доц. Светлана Живкова Янчева

Доц. Софка Василева Попова

Доц. Станислав Петков Маврудиев

Доц. Станка Калудова Миланова

Доц. Стефан Георгиев Димитров

Доц. Стоян Христов Андонов

Доц. Христо Иванов Константинов

Доц. Цанко Ангелов Цанков

Доц. Цветанка Георгиева Захариева

Доц. Юлиян Богданов Карабиберов

Доц. Юри Борисов Николов

АСИСТЕНТИ

Гл. ас. Весела Кирилова Славова

Гл. ас. Вихрен Кирилов Димитров

Гл. ас. Владимир Любомиров Котев

Гл. ас. Димитър Павлов Павлов

Ас. Димитър Николов Трендафилов

Гл. ас. Красимир Любомиров Ранков

Гл. ас. Кристин Людмилова Григорова

Гл. ас. Любомир Величков Младенов

Гл. ас. Любомира Найденова Саздова

Гл. ас. Мария Ганчева Гатева

Гл. ас. Никола Петров Господарски

Гл. ас. Павел Невенков Велков

Ас. Радослав Митков Пенов

Гл. ас. Рашо Огнянов Макавеев

Гл. ас. Сашо Георгиев Чанев

Ас. Станислава Емилова Цекова

Ас. Тереза Мончева Маринова

СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ

Албена Захариева Мутанова

Красимир Василев Софрониев

Красимир Киров Деливерски

Кристиян Иванов Сотиров

Николинка Колева Любенова

Пламен Георгиев Кювлиев

Румяна Тенева Ченалова

Стоян Николов Христов

СТУДЕНТИ

Александър Джонгарски, ТФ, № 30710

Александър Желязков, ТФ, № 31991

Валентин Валентинов Илков, ТФ, № 30629

Васил Борисов Белчев, ФКТТСА, № 30118

Венцислав Бойков Христов, ТФ, 31463

Владислав Николаев Петров, ТФ, 30683

Ганчо Костадинов Стоянов, ТФ, № 30536

Елена Николова Пипишева, ТФ, № 29088

Ивайло Спасов Здравков, ТФ, № 31206

Ивон Цветанова Иванова, ТФ, № 30466

Камелия Величкова Угринова, ТФ, № 30458

Кристиян Николаев Бонев, ТФ, № 29693

Лилиян Тенев Михайлов, ТФ, № 30359

Марио Юриев Михайлов, УФ, № 29840

Мария Миткова Илинова, УФ, № 30291

Мария Атанасова Родева, УФ, № 29838

Михаела Илиева Чолакова, № 30363

Петър Костадинов Ненков, № 31879

Пламен Иванов Митев, № 30628

Пламена Пламенова Джумбашлиева, № 30153

Рената Валери Кошарска, УФ, № 29878

Росен Руменов Богоев,ФКТТСА, № 30795

Слави Тилев Славов, № 29658

Томи Антонов Тачев, № 30438

Цветостин Огнянов Цветков, ТФ, № 27458

Петър Русев Пеев, докторант, № 225

 
 
Facebook Twitter Share