НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3687995 Картинка 4280272 Картинка 6254474 Картинка 5372659 Картинка 7363413 Картинка 2575520 Картинка 4841165 Картинка 1571136 Картинка 11182752 Картинка 1106303

Такси за кандидатстване и обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

??????? ??? Facebook Twitter Share