НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1768543 Картинка 8531667 Картинка 10576074 Картинка 2691329 Картинка 1789991 Картинка 1821440 Картинка 10619419 Картинка 5121824 Картинка 3001526 Картинка 6083458

Такси за обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

 
??????? ??? Facebook Twitter Share