НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4581455 Картинка 5425356 Картинка 7534929 Картинка 8910266 Картинка 3997904 Картинка 6868040 Картинка 11267523 Картинка 11545518 Картинка 4700957 Картинка 4664146

Такси за обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

 
??????? ??? Facebook Twitter Share