НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 660305

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 07.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на свинско и телешко месо, кайма и колбаси за Стол №1 – НСА, София
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
11.02.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
04.02.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-128/03.02.2016
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
02.07.2015 Договор ОП - 27/01.07.2015 - Ес енд Ди Корпорейшън ЕООД, ЕИК: 115755582, код:15113000
21.05.2015 Решение за класиране ЗП-1126/21.05.2015 г.
21.05.2015 Протокол № 3 на комисия СЛ-1502/20.05.2015 г.
14.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1430/14.05.2015 г.
11.05.2015 Протокол на комисия - СЛ-1366/11.05.2015 г.
11.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-580/11.05.2015 г.
24.04.2015 Разяснение по чл.29 от ЗОП с ИЗХ-537/24.04.2015 г.
08.04.2015 Решение за промяна по чл.27а ал.3 от ЗОП- явна фактическа грешка
07.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15113000. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Вуков – Управител “Студентски столове“, гр. София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, Студентски стол, тел: 0896 776631
07.04.2015 Обявление за ОП
07.04.2015 Решение за откриване на ОП
??????? ??? Facebook Twitter Share