НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 599504

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на система за видеозапис и видеоанализ на двигателна активност - 00566-2014-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.11.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
31.08.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-996/31.08.2015 г.
03.10.2014 Договор ОП-7/20.06.2014 г. - Елпак Лизинг ЕООД
??????? ??? Facebook Twitter Share