НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9097638

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 25.03.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на LED осветителни тела
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
08.05.2020 Договор ОП-14/08.05.2020г., Ен Ер Джи Софт ЕООД, ЕИК:117694352, код:31500000
27.04.2020 Протокол на Комисия СЛ-1208/23.04.2020 г.
07.04.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-306/07.04.2020 г.
30.03.2020 Разяснение по чл. 189 от ЗОП, ИЗХ-299/30.03.2020 г.
25.03.2020 Проект на договор
25.03.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Валентин Добрев - Директор АСД, Ректорат ст.402, НСА“Васил Левски“, София, Студентски град, тел: 0899 333393
25.03.2020 Начална страница на документацията за участие
25.03.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-395/25.03.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 31500000
??????? ??? Facebook Twitter Share