НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 837474

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.03.2018
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2018 г. - АОП 00566-2018-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.10.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-890/04.10.2018г.
18.06.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-579/14.06.2018 г
18.06.2018 Договор ОП-18/07.06.2018 г. Водолей-13 ЕООД, ЕИК:102869803, код: 15000000
18.05.2018 Решение за класиране ЗП-945/17.05.2018 г.
18.05.2018 Доклад на комисия СЛ-1948/17.05.2018 г.
18.05.2018 Протокол 3 на Комисия
18.05.2018 Протокол 2 на Комисия
11.05.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-475/11.05.2018 г.
30.04.2018 Протокол 1 на комисия СЛ-1642/30.04.2018 г.
27.03.2018 Проект на договор (образец №5)
27.03.2018 Електронен ЕЕДОП
27.03.2018 Ценово предложение
27.03.2018 Начална страница
27.03.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
26.03.2018 Обявление за ОП ИЗХ-301/23.03.2018 г. - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
26.03.2018 Решение за откриване на ОП ЗП-508/23.03.2018 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 15000000
??????? ??? Facebook Twitter Share