НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9072600

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 31.01.2018
Предмет: Събиране на оферти - Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2018 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
24.01.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
15.01.2019 Информация за приключил договор
27.02.2018 Договор ОП-15/27.02.2018 г. ЕТ Актив Комерс - Владимир Рупчин, ЕИК: 121219817, код:79800000
14.02.2018 Протокол на Комисия СЛ-572/14.02.2018 г.
09.02.2018 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-149/09.02.2018 г.
31.01.2018 Ценово предложение
31.01.2018 Техническа спецификация
31.01.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, НСА , тел 0898 776625
31.01.2018 Начална страница
31.01.2018 Обява за събиране на оферти ЗП-122/31.01.2018 г. Услуги, по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, основен код 79800000
??????? ??? Facebook Twitter Share