НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 720855

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 21.03.2016
Предмет: Обществена поръчка - Покривни и изолационни ремонтни работи на сградите на НСА „Васил Левски“ в гр.София - АОП: 00566-2016-0002
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
10.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-13/10.01.2018г.
16.05.2016 Договор ОП-19/16.05.2016 г. - ЕТ „Реале” - Александър Александров ЕИК:121694358 код:45261000
25.04.2016 Решение за класиране ЗП-714/25.04.2016
25.04.2016 Протокол 2 на комисия - СЛ-2080/25.04.2016 г.
19.04.2016 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-419/19.04.2016 г.
19.04.2016 Протокол 1 на комисия - СЛ-1935/19.04.2016 г.
11.04.2016 Разяснение по чл.29 от ЗОП ИЗХ-384/11.04.2016
21.03.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408
21.03.2016 Обявление за ОП ИЗХ-306/21.03.2016
21.03.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-545/21.03.2016 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 45261000
??????? ??? Facebook Twitter Share