НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9046894

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 19.10.2015
Предмет: Публична покана - Доставка и монтаж на покривни панели, тип „сандвич” с топлоизолация - 4
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
21.02.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
13.02.2017 Информация за приключил договор
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
18.11.2015 Договор ОП-46/18.11.2015 г. - Главно управление строителство и възстановяване ЕАД, с ЕИК:201906947, код 44112500
04.11.2015 Протокол на комисия СЛ-3523/03.11.2015 г.
19.10.2015 Документация за участие. Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с основен код по CPV 44112500 и допълващ код CPV 45261210
19.10.2015 Публична покана ЗП-2005/19.10.2015г. Лице за контакти и допълнителна информация: Инж. И. Филипов, 024014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com София Студентски град, Ректорат Ст.408
??????? ??? Facebook Twitter Share