НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9044919

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.08.2015
Предмет: Публична покана - Доставка на преместваеми контейнери
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
30.09.2015 Протоколи на комисия - СЛ-2871/29.09.2015 г.
24.08.2015 Разяснение ИЗХ-980/24.08.2015 г.
17.08.2015 Техническото задание за изработване и оборудване на преместваеми метални санитарни контейнери - Приложение №3
17.08.2015 Техническото задание за изработване и оборудване на преместваеми метални санитарни контейнери - Приложение №3
17.08.2015 Техническото задание за изработване и оборудване на преместваеми метални санитарни контейнери - Приложение №3
17.08.2015 Техническото задание за изработване и оборудване на преместваеми метални санитарни контейнери - Приложение №3
17.08.2015 Документация за участие. Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с основен код по CPV 44613000.
17.08.2015 Публична покана ЗП-1642/17.08.2015г. Лице за контакти и допълнителна информация: Инж. И. Филипов, 024014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com София Студентски град, Ректорат Ст.408
??????? ??? Facebook Twitter Share