НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 663138

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода за Стол №1 – НСА, София - АОП 00566-2015-0014
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.02.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
02.02.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-115/01.02.2016
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
16.06.2015 Договор ОП - 19/16.06.2015 - ЕТ „Нове Инжeнеринг- Антон Антонов”, ЕИК:040171482, код:15980000 и 15961000
28.05.2015 Решение за класиране ЗП-1201/28.05.2015
28.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1618/28.05.2015 г.
25.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-632/25.05.2015 г.
25.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1548/25.05.2015 г.
24.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15980000 и 15961000. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Студентски стол, 0896 776631, avukov@abv.bg
24.04.2015 Обявление за ОП
24.04.2015 Решение за откриване на ОП
??????? ??? Facebook Twitter Share