НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 662759

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на консервирани и замразени плодове и зеленчуци, включени в ПМС 551/2014 г., за Стол №1 – НСА, София - АОП 00566-2015-0013
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
22.02.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-216/22.02.2016 г.
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
02.07.2015 Договор ОП - 24/01.07.2015 - Мира фууд ЕООД, ЕИК: 202604179, код:15330000 и 15312200
27.05.2015 Решение за класиране ЗП-1166/27.05.2015
27.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1588/27.05.2015 г.
22.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-627/22.05.2015 г.
22.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1534/22.05.2015 г.
23.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15330000 и 15312200. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Студентски стол, 0896 776631, avukov@abv.bg
23.04.2015 Обявление за ОП
23.04.2015 Решение за откриване на ОП
??????? ??? Facebook Twitter Share