НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Инспекторат Ректор и зам.-ректори

Секретар на ректора

Николина Чалъкова
София 1700, Студентски град, Национална спортна академия, 3-ти етаж
Тел. (02) 40 14 302
Тел/факс (02) 400 75 04
Мобилен: 0898 77 66 80

Секретар зам.-ректори

Стефка Кончева
София 1700, Студентски град, Национална спортна академия, 3-ти етаж
тел. (02) 40 14 303
Тел/факс (02) 400 75 05
Мобилен: 0898 77 66 31 

??????? ??? Facebook Twitter Share