НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7172511 Картинка 124285 Картинка 11118018 Картинка 7159595 Картинка 12313273 Картинка 11651015 Картинка 7956006 Картинка 8986788 Картинка 910525 Картинка 9694553

Редовна сесия

Право да се явяват на изпити имат само студентите, които са записали летен семестър.


Г Р А Ф И К

НА ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 година

I курс, ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОГИКА

 

Група

 

Анатомия

Информатика

Философия

Снежни спортове

16

10.06

Virtual NSA

8.00

12.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Virtual NSA

10.00

16.06

Virtual NSA

12.00

17

10.06

Virtual NSA

8.00

12.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Virtual NSA

10.00

16.06

Virtual NSA

12.00

18

10.06

Virtual NSA

8.00

12.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Virtual NSA

10.00

16.06

Virtual NSA

12.00

19

10.06

Virtual NSA

8.00

12.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Virtual NSA

10.00

16.06

Virtual NSA

13.00

20

10.06

Virtual NSA

8.00

12.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Virtual NSA

10.00

16.06

Virtual NSA

13.00

21

10.06

Virtual NSA

8.00

12.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Virtual NSA

10.00

16.06

Virtual NSA

13.00

АС

10.06

Virtual NSA

8.00

12.06

Virtual NSA

10.00

-

16.06

Virtual NSA

12.00

 

 

Група

 

Ритмика и танци

Подвижни игри

Хандбал и МП

16

18.06

Virtual NSA,8.00

20.06

Virtual NSA,10.00

22.06

Virtual NSA,8.00

17

18.06

Virtual NSA,8.00

20.06

Virtual NSA,10.00

22.06

Virtual NSA,8.00

18

18.06

Virtual NSA,8.00

20.06

Virtual NSA,10.00

22.06

Virtual NSA,8.00

19

18.06

Virtual NSA,8.00

20.06

Virtual NSA,10.00

22.06

Virtual NSA,8.00

20

18.06

Virtual NSA,8.00

20.06

Virtual NSA,10.00

22.06

Virtual NSA,8.00

21

18.06

Virtual NSA,8.00

20.06

Virtual NSA,10.00

22.06

Virtual NSA,8.00

АС

18.06

Virtual NSA,8.00

20.06

Virtual NSA,10.00

22.06

Virtual NSA,8.00

 

АС – активни спортисти

 

Г Р А Ф И К

НА ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 година

I курс, ФАКУЛТЕТ СПОРТ

 

Група

Психология

Анатомия

Информатика

Чужд език

Баскетбол

1

19.06

Virtual NSA

10.00

16.06

Virtual NSA

14.00

10.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

8.00

2

19.06

Virtual NSA

10.00

16.06

Virtual NSA

14.00

10.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

8.00

3

19.06

Virtual NSA

10.00

16.06

Virtual NSA

14.00

10.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

8.00

4

19.06

Virtual NSA

10.00

16.06

Virtual NSA

14.00

10.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

8.00

5

19.06

Virtual NSA

10.00

16.06

Virtual NSA

14.00

10.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

8.00

6

20.06

Virtual NSA

18.00

17.06

Virtual NSA

8.00

10.06

Virtual NSA

12.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

10.00

7

20.06

Virtual NSA

18.00

17.06

Virtual NSA

8.00

10.06

Virtual NSA

12.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

10.00

8

20.06

Virtual NSA

18.00

17.06

Virtual NSA

8.00

10.06

Virtual NSA

12.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

10.00

9

20.06

Virtual NSA

18.00

17.06

Virtual NSA

8.00

10.06

Virtual NSA

12.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

10.00

10

21.06

Virtual NSA

8.00

17.06

Virtual NSA

12.00

11.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

12.00

11

21.06

Virtual NSA

8.00

17.06

Virtual NSA

12.00

11.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

12.00

12

21.06

Virtual NSA

8.00

17.06

Virtual NSA

12.00

11.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

12.00

13

21.06

Virtual NSA

8.00

17.06

Virtual NSA

12.00

11.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

12.00

14

21.06

Virtual NSA

8.00

17.06

Virtual NSA

12.00

11.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

12.00

15

19.06

Virtual NSA

10.00

16.06

Virtual NSA

14.00

10.06

Virtual NSA

10.00

14.06

Skype, 9.30

13.06

Virtual NSA

8.00

АС

21.06

Virtual NSA

12.00

18.06

Virtual NSA

10.00

11.06

Virtual NSA

12.00

14.06

Skype, 13.30

13.06

Virtual NSA

14.00

 

Група

Футбол

 

Снежни спортове

1

24.06

Virtual NSA,14.00

21.06

Virtual NSA,10.00

2

24.06

Virtual NSA,14.00

21.06

Virtual NSA,10.00

3

24.06

Virtual NSA,14.00

21.06

Virtual NSA,10.00

4

24.06

Virtual NSA,14.00

21.06

Virtual NSA,11.00

5

24.06

Virtual NSA,14.00

21.06

Virtual NSA,11.00

6

-

22.06

Virtual NSA,10.00

7

24.06

Virtual NSA,16.00

22.06

Virtual NSA,10.00

8

24.06

Virtual NSA,16.00

22.06

Virtual NSA,11.00

9

24.06

Virtual NSA,16.00

22.06

Virtual NSA,11.00

10

25.06

Virtual NSA,16.00

23.06

Virtual NSA,8.00

11

25.06

Virtual NSA,16.00

23.06

Virtual NSA,8.00

12

25.06

Virtual NSA,16.00

23.06

Virtual NSA,9.00

13

-

23.06

Virtual NSA,9.00

14

-

23.06

Virtual NSA,8.00

15

-

21.06

Virtual NSA,11.00

АС

25.06

Virtual NSA,18.00

 ( само мъже)

23.06

Virtual NSA,10.00

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

  1. Изпитът „ Специалност по вид спорт” да се проведе в рамките на сесията след съгласуване с водещите преподаватели.

АС  - активни спортисти

 

Г Р А Ф И К

НА ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 год.

I курс, ФАКУЛТЕТ ОЗЗГТ

 

Група

Биомеханика

Физиология

Анатомия

Терапевтични основи и средства на КТ

22

09.06

Virtual NSA,

14.00

16.06

Virtual NSA

8.00

11.06

Virtual NSA

8.00

20.06

ул.Гургулят 1, 9.00,

 зала МФЗ А

23

09.06

Virtual NSA,

14.00

16.06

Virtual NSA

8.00

11.06

Virtual NSA

8.00

19.06

ул.Гургулят 1, 9.00,

 зала МФЗ А

24

09.06

Virtual NSA,

14.00

16.06

Virtual NSA

8.00

11.06

Virtual NSA

8.00

26.06

ул.Гургулят 1, 9.00,

 зала МФЗ А

25

09.06

Virtual NSA,

14.00

16.06

Virtual NSA

8.00

11.06

Virtual NSA

8.00

25.06

ул.Гургулят 1, 9.00,

 зала МФЗ А

 

 

Група

Общи методи за функционални изследвания в КТ

Кинезиологични основи на КТ

Естествени преформирани фактори и балнеология

22

22.06

ул.Гургулят 1, 10.00,

 зала МФЗ А

25.06

ул.Гургулят 1, 11.00,

 зала 501

24.06

Virtual NSA

12.00

23

22.06

ул.Гургулят 1, 9.00,

 зала МФЗ А

25.06

ул.Гургулят 1, 9.00,

 зала 501

24.06

Virtual NSA

12.00

24

21.06

ул.Гургулят 1, 10.00,

 зала МФЗ А

18.06

ул.Гургулят 1, 11.00,

 зала 501

24.06

Virtual NSA

12.00

25

21.06

ул.Гургулят 1, 9.00,

 зала МФЗ А

18.06

ул.Гургулят 1, 9.00,

 зала 501

24.06

Virtual NSA

 

 

 

Г Р А Ф И К

НА ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 година

II курс, ФАКУЛТЕТ ПЕГАГОГИКА

 

Група

 

Педагогика

Биохимия

Чужд език

Лека

атлетика

16

10.06

Virtual NSA, 16.00

12.06

Virtual NSA,

14.00

15.06

Skype,10.00

17.06

Virtual NSA,

14.00

17

10.06

Virtual NSA, 16.00

12.06

Virtual NSA,

14.00

15.06

Skype,10.00

17.06

Virtual NSA,

14.00

18

10.06

Virtual NSA, 16.00

12.06

Virtual NSA,

14.00

15.06

Skype,10.00

17.06

Virtual NSA,

14.00

19

10.06

Virtual NSA, 16.00

12.06

Virtual NSA,

14.00

15.06

Skype,10.00

17.06

Virtual NSA,

14.00

20

10.06

Virtual NSA, 16.00

12.06

Virtual NSA,

14.00

15.06

Skype,10.00

17.06

Virtual NSA,

14.00

21

10.06

Virtual NSA, 16.00

12.06

Virtual NSA,

14.00

15.06

Skype,10.00

17.06

Virtual NSA,

14.00

AС

10.06

Virtual NSA, 16.00

12.06

Virtual NSA,

14.00

15.06

Skype,10.00

17.06

Virtual NSA,

14.00

 

Група

 

Гимнастика

Волейбол и МП

Футбол и МП

16

19.06

Virtual NSA,12.00

21.06

Virtual NSA,14.00

23.06

Virtual NSA,16.00

17

19.06

Virtual NSA,12.00

21.06

Virtual NSA,14.00

23.06

Virtual NSA,16.00

18

19.06

Virtual NSA,12.00

21.06

Virtual NSA,14.00

23.06

Virtual NSA,16.00

19

19.06

Virtual NSA,12.00

21.06

Virtual NSA,14.00

23.06

Virtual NSA,16.00

20

19.06

Virtual NSA,12.00

21.06

Virtual NSA,14.00

23.06

Virtual NSA,16.00

21

19.06

Virtual NSA,12.00

21.06

Virtual NSA,14.00

23.06

Virtual NSA,16.00

АС

19.06

Virtual NSA,12.00

21.06

Virtual NSA,14.00

23.06

Virtual NSA,16.00


A
С – Активни спортисти

 

 

 

Г Р А Ф И К

НА ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 година

II курс, ФАКУЛТЕТ СПОРТ

Група

Педагогика

Биохимия

ТМФВ

Лека атлетика

Гимнастика

1

11.06

Virtual NSA, 14.00

14.06

Virtual NSA, 14.00

16.06

Virtual NSA, 16.00

18.06

Virtual NSA, 12.00

20.06

Virtual NSA, 16.00

2

11.06

Virtual NSA, 14.00

14.06

Virtual NSA, 14.00

16.06

Virtual NSA, 16.00

18.06

Virtual NSA, 12.00

20.06

Virtual NSA, 16.00

3

11.06

Virtual NSA, 14.00

14.06

Virtual NSA, 14.00

16.06

Virtual NSA, 16.00

18.06

Virtual NSA, 12.00

20.06

Virtual NSA, 16.00

4

11.06

Virtual NSA, 14.00

14.06

Virtual NSA, 14.00

16.06

Virtual NSA, 16.00

18.06

Virtual NSA, 12.00

20.06

Virtual NSA, 16.00

5

11.06

Virtual NSA, 14.00

14.06

Virtual NSA, 14.00

16.06

Virtual NSA, 16.00

18.06

Virtual NSA, 12.00

20.06

Virtual NSA, 16.00

6

11.06

Virtual NSA, 14.00

14.06

Virtual NSA, 14.00

16.06

Virtual NSA, 16.00

18.06

Virtual NSA, 12.00

20.06

Virtual NSA, 16.00

7

11.06

Virtual NSA, 14.00

14.06

Virtual NSA, 14.00

16.06

Virtual NSA, 16.00

18.06

Virtual NSA, 12.00

20.06

Virtual NSA, 16.00

8

12.06

Virtual NSA, 16.00

15.06

Virtual NSA, 16.00

17.06

Virtual NSA, 10.00

19.06

Virtual NSA, 14.00

21.06

Virtual NSA, 16.00

9

12.06

Virtual NSA, 16.00

15.06

Virtual NSA, 16.00

17.06

Virtual NSA, 10.00

19.06

Virtual NSA, 14.00

21.06

Virtual NSA, 16.00

10

12.06

Virtual NSA, 16.00

15.06

Virtual NSA, 16.00

17.06

Virtual NSA, 10.00

19.06

Virtual NSA, 14.00

21.06

Virtual NSA, 16.00

11

12.06

Virtual NSA, 16.00

15.06

Virtual NSA, 16.00

17.06

Virtual NSA, 10.00

19.06

Virtual NSA, 14.00

21.06

Virtual NSA, 16.00

12

12.06

Virtual NSA, 16.00

15.06

Virtual NSA, 16.00

17.06

Virtual NSA, 10.00

19.06

Virtual NSA, 14.00

21.06

Virtual NSA, 16.00

13

13.06

Virtual NSA, 16.00

15.06

Virtual NSA, 18.00

18.06

Virtual NSA, 18.00

20.06

Virtual NSA, 14.00

22.06

Virtual NSA, 12.00

14

13.06

Virtual NSA, 16.00

15.06

Virtual NSA, 18.00

18.06

Virtual NSA, 18.00

20.06

Virtual NSA, 14.00

22.06

Virtual NSA, 12.00

15

13.06

Virtual NSA, 16.00

15.06

Virtual NSA, 18.00

18.06

Virtual NSA, 18.00

20.06

Virtual NSA, 14.00

22.06

Virtual NSA, 12.00

АС

14.06

Virtual NSA, 16.00

11.06

Virtual NSA, 16.00

18.06

Virtual NSA, 16.00

20.06

Virtual NSA, 12.00

22.06

Virtual NSA, 14.00

Забележка: Изпитът „Специалност по вид спорт” и „Спортно усъвършенстване” да се проведе в рамките на сесията след съгласуване  с водещите преподаватели.

 

Г Р А Ф И К

НА ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 год.

II курс, ФАКУЛТЕТ ОЗЗГТ

 

Група

Долекарска помощ

Специализиран английски

 език

ТМВФ

Спорт за

всички

Патокинезиология – функционален анализ и оценка

22

12.06

Virtual NSA, 12.00

09.06

Skype, 9.30

14.06

Virtual NSA, 12.00

26.06

Virtual NSA, 10.00

21.06

ул.“Гургулят“1,

9.00, 501

23

12.06

Virtual NSA, 12.00

09.06

Skype, 9.30

14.06

Virtual NSA, 12.00

26.06

Virtual NSA, 10.00

21.06

ул.“Гургулят“1,

9.00, 501

24

12.06

Virtual NSA, 12.00

09.06

Skype, 9.30

14.06

Virtual NSA, 12.00

26.06

Virtual NSA, 10.00

21.06

ул.“Гургулят“1, 11.00, 501

25

12.06

Virtual NSA, 12.00

09.06

Skype, 9.30

14.06

Virtual NSA, 12.00

26.06

Virtual NSA, 10.00

21.06

ул.“Гургулят“1, 11.00, 501

 

 

Група

Плуване

КТ в ортопедията

 и травматологията

Мускулни техники и мобилизации на периферните нерви

22

10.06

Virtual NSA, 14.00

17.06

ул.“Гургулят“1,

9.00, 501

23.06

ул.“Гургулят“1,

9.00, МФЗ А

23

10.06

Virtual NSA, 14.00

17.06

ул.“Гургулят“1,

10.00, 501

23.06

ул.“Гургулят“1,

10.00, МФЗ А

24

10.06

Virtual NSA, 14.00

17.06

ул.“Гургулят“1,

11.00, 501

24.06

ул.“Гургулят“1,

9.00, МФЗ А

25

10.06

Virtual NSA, 14.00

17.06

ул.“Гургулят“1,

12.00, 501

24.06

ул.“Гургулят“1,

10.00, МФЗ А

Забележка:

  1. Практическият изпит по плуване ще се проведе на 08.06.  от 11.00 ч. - Басейн НСА

 

 

Г Р А Ф И К

НА ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 година

III курс, ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОГИКА

 

Група

Спортна медицина

 

ТМСТ

АФА

МП Лека атлетика

МП Гимнастика

Борба и МП/

Худ.г-ка

16

15.06

Virtual NSA, 14.00

23.06

Virtual NSA, 12.00

09.06

Virtual NSA, 8.00

17.06

Virtual NSA, 16.00

14.06

Virtual NSA, 18.00

11.06

Virtual NSA, 18.00

17

15.06

Virtual NSA, 14.00

23.06

Virtual NSA, 12.00

09.06

Virtual NSA, 8.00

17.06

Virtual NSA, 16.00

14.06

Virtual NSA, 18.00

11.06

Virtual NSA, 18.00

18

15.06

Virtual NSA, 14.00

23.06

Virtual NSA, 12.00

09.06

Virtual NSA, 8.00

17.06

Virtual NSA, 16.00

14.06

Virtual NSA, 18.00

11.06

Virtual NSA, 18.00

19

15.06

Virtual NSA, 14.00

23.06

Virtual NSA, 12.00

09.06

Virtual NSA, 8.00

17.06

Virtual NSA, 16.00

14.06

Virtual NSA, 18.00

11.06

Virtual NSA, 18.00

20

15.06

Virtual NSA, 14.00

23.06

Virtual NSA, 12.00

09.06

Virtual NSA, 8.00

17.06

Virtual NSA, 16.00

14.06

Virtual NSA, 18.00

11.06

Virtual NSA, 18.00

21

15.06

Virtual NSA, 14.00

23.06

Virtual NSA, 12.00

09.06

Virtual NSA, 8.00

17.06

Virtual NSA, 16.00

14.06

Virtual NSA, 18.00

11.06

Virtual NSA, 18.00

АС

15.06

Virtual NSA, 14.00

23.06

Virtual NSA, 12.00

09.06

Virtual NSA, 8.00

17.06

Virtual NSA, 16.00

14.06

Virtual NSA, 18.00

11.06

Virtual NSA, 18.00

 

АС – активни спортисти

 

      Нова специалност „СПОРТ”

  1. Изпитът „ Специалност по вид спорт” да се проведе в рамките на сесията след съгласуване с водещите преподаватели.

 

Нова специалност „СПОРТНА АНИМАЦИЯ” и „СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ”

  1. Изпитът „Специалност ” да се проведе в рамките на сесията след съгласуване с водещите преподаватели.

 

Г Р А Ф И К

НА ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 година

III курс, ФАКУЛТЕТ СПОРТ

 

Група

Спортна медицина

ТМСТ

АФА

Чужд

език

Екология

1

14.06

Virtual NSA, 8.00

24.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 9.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 10.00

2

14.06

Virtual NSA, 8.00

24.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 9.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 10.00

3

14.06

Virtual NSA, 8.00

24.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 9.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 10.00

4

14.06

Virtual NSA, 8.00

24.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 9.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 10.00

5

14.06

Virtual NSA, 8.00

24.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 9.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 10.00

6

14.06

Virtual NSA, 8.00

24.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 9.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 10.00

7

14.06

Virtual NSA, 8.00

24.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 9.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 10.00

8

16.06

Virtual NSA, 10.00

25.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 10.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 12.00

9

16.06

Virtual NSA, 10.00

25.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 10.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 12.00

10

16.06

Virtual NSA, 10.00

25.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 10.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 12.00

11

16.06

Virtual NSA, 10.00

25.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 10.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 12.00

12

16.06

Virtual NSA, 10.00

25.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 10.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 12.00

13

16.06

Virtual NSA, 10.00

25.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 10.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 12.00

14

16.06

Virtual NSA, 10.00

25.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 10.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 12.00

15

16.06

Virtual NSA, 10.00

25.06

Virtual NSA, 10.00

09.06

Virtual NSA, 10.00

11.06

Skype, 10.00

15.06

Virtual NSA, 12.00

АС

17.06

Virtual NSA, 18.00

26.06

Virtual NSA, 12.00

09.06

Virtual NSA, 11.00

11.06

Skype, 14.00

23.06

Virtual NSA, 14.00

 

 

Нова специалност „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 

Група

Лека атлетика- МП

Гимнастика- МП

Борба

/Худ.г-ка/

Волейбол - МП

От 1 до 15

19.06

Virtual NSA, 8.00

20.06

Virtual NSA, 8.00

27.06

Virtual NSA, 14.00

25.06

Virtual NSA, 14.00

 

 

Група

Футбол – МП

Ритмика и танци

Хандбал -МП

От 1 до 15

 

26.06

Virtual NSA, 14.00

27.06

Virtual NSA, 10.00

22.06

Virtual NSA, 16.00

 

 

 

Нова специалност „СПОРТНА АНИМАЦИЯ” и „СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ”  

 

Изпитът „Специалност ” да се проведе в рамките на сесията след съгласуване с водещите преподаватели.

 

Г Р А Ф И К

НА ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 год.

III курс, ФАКУЛТЕТ ОЗЗГТ

 

Група

Основи на фармакологията

Масаж

Психиатрия

КТ при нервни и психични болести

22

21.06

Virtual NSA,18.00

23.06

ул.“Гургулят“1,

501 и 204,  9.00

17.06

ул.“Гургулят“1,502 9.00

08.06

ул.“Гургулят“1,502 9.00

23

21.06

Virtual NSA,18.00

23.06

ул.“Гургулят“1,

501 и 204,  11.00

17.06

ул.“Гургулят“1,502 10.00

08.06

ул.“Гургулят“1,502 11.00

24

21.06

Virtual NSA,18.00

23.06

ул.“Гургулят“1,

501 и 204,  14.00

17.06

ул.“Гургулят“1,502 11.00

09.06

ул.“Гургулят“1,502 9.00

25

21.06

Virtual NSA,18.00

23.06

ул.“Гургулят“1,

501 и 204,  16.00

17.06

ул.“Гургулят“1,502 12.00

09.06

ул.“Гургулят“1,502 11.00

 

Група

Естествени, преформирани физикални фактори и балнеология

 

 

АФА

Педиатрия

 

 

КТ при детски болести

 

22

25.06

Virtual NSA,

12.00

15.06

ул.“Гургулят“1,502 9.00

10.06

ул.“Гургулят“1,502 8.30

11.06

ул.“Гургулят“1,502 14.00

23

25.06

Virtual NSA,

12.00

15.06

ул.“Гургулят“1,502 10.30

10.06

ул.“Гургулят“1,502 10.30

11.06

ул.“Гургулят“1,502 16.00

24

25.06

Virtual NSA,

12.00

15.06

ул.“Гургулят“1,502 12.00

07.06

ул.“Гургулят“1,502 8.30

11.06

ул.“Гургулят“1,502 10.00

25

25.06

Virtual NSA,

12.00

15.06

ул.“Гургулят“1,502 13.30

07.06

ул.“Гургулят“1,502 10.30

11.06

ул.“Гургулят“1,502 12.00

 
??????? ??? Facebook Twitter Share