НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Инспекторат Деканати

Силвия Петрова - инспектор УР, Учителски факултет.
тел. (02) 4014(223)
мобилен: 0898-77-66-70

Даниела Цикова - инспектор УР, Учителски факултет. 
тел. (02) 4014(223)

Лиляна Миланова-Янева - инспектор УР, Треньорски факултет.
тел. (02) 4014(217)

Ирена Дражева - инспектор УР, Треньорски факултет.
тел. (02) 4014(217)

Елиза Йосифова - инспектор УР, Факултет КТСА
тел. (02) 4014(418)

Снежа Дражева - инспектор Задочно обучение
тел. (02) 4014(219)
Мобилен: 0896-77-66-13

Любка Кацарова - инспектор УР, Факултет КТСА
тел. (02) 4014(4118)
Мобилен: 0898 77 66 74

Валентина Михайлова, инспектор УР, Индивидуален план
тел. (02) 4014(215)
Мобилен: 0898 77 66 69


 

 

   

??????? ??? Facebook Twitter Share