НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Стипендии на МОН за обучение в чужбина

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани, студенти в български държавни висши училища, за обучение в чуждестранни висши училища на основание Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен.

Изборът на кандидатите се извършва след събеседване поотделно с всеки. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Класираните кандидати в конкурса за даден вид обучение не могат да участват в последващ конкурс за академичната 2010/2011 година.

Условията за кандидатстване можете да видите във файловете по-долу: отделно за студенти, както и за преподаватели, изследователи и докторанти. 

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share