НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6108388 Картинка 6104433 Картинка 4100144 Картинка 2843605 Картинка 2337973 Картинка 4995904 Картинка 7463401 Картинка 4572103 Картинка 655351 Картинка 5296599Спортна анимация


Спортна анимация

УЧЕБЕН ПЛАН
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 7.0. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 7.6. СПОРТ
СПЕЦИАЛНОСТ: СПОРТНА АНИМАЦИЯ /КОД SА/
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: ДВА СЕМЕСТЪРА

Програмен съвет: проф. Д. Бърдарев; доц. М. Николова; доц. Р. Христов; доц. Б. Димитрова; доц. Й. Дряновски; доц. В. Гърков; доц. К. Долапчиев; гл. ас. Зл. Джуров.

Учебната програма е изградена от учебни модули и се оценява посредством кредитна система (ЕСTS). Съдържа задължителни, избираеми и факултативни модули, стажантска практика, учебно-методични курсове, подготовка и защита на дипломен проект.

ПРИЕТ ОТ ФС НА 4.05.2005

ДЕКАН: /доц. П. Гешев, доктор/

Дисциплини

Лекции

Упраж-нения

Самост.

работа

Общо

ECTS

Ипитни

изискв.

1

2

3

4

5

6

7

8

Код

І. Задължителни общотеоретични дисциплини

SA.I.1.

Същност и съвременни тенденции на спортната анимация.

5

10

15

30

1

изпит

SA.I.2.

Съвременно национално и европейско законодателство в спорта и туризма.

5

10

15

30

1

изпит

SA.I.3.

Маркетинг и Мендиджмънт в спортно-туристическата дейност.

5

10

15

30

1

изпит

SA.I.4.

Информационно осигуряване на спортната анимация в Туризма.

10

20

30

60

2

Защита на проект

SA.I.5.

Спорт, рекреация и спортно-развлекателни услуги в Туризма.

4

56

60

120

4

Изпит

SA.I.6.

Екология на Туризма.

6

9

15

30

1

изпит

II. Задължителни специални дисциплини

SA.II.1.

Спортна специалност:

1. Планински спортове

2. Снежни спортове

3. Водни спортове

16

16

12

24

24

28

40

40

40

80

80

80

 

8

Изпит

SA.II.2.

Специализирани учебно-методични курсове:

1. Планински спортове

2. Снежни спортове

3. Водни спортове

 

-

-

-

 

70

70

70

 

70

70

70

 

140

140

140

 

 

14

Практически изпит

SA.II.3

Стажантска практика.

45

45

90

3

Изп. урок

SA.II.4

Разработване на дипломен проект.

-

225

225

450

15

III. Избираеми дисциплини –10 от всички предложени

SA.III.

Плажен волейбол, Подвижни игри, Фитнес, Аеробика, Народни танци, Тенис, Голф, Футбол, Тенис на маса, Спортно катерене, Спортно – туристически услуги в АФА, Водно спасяване, Риболов,Адаптирани водни спортове(плуване), Художествена гимнастика, Културизъм, Бадминтон, Източни бойни изкуства, Фехтовка, Бокс, Хокей на трева, Кънки, Сплеология, Сноуборд, Рафтинг, Трекинг, Фигурно пързаляне, Унихокей, Биатлон, Ски-бягане, Екстремни ски, Ски начално обучение.............

30

120

120

240

8

Реферати

SA.IV.

IV.Факултативни дисциплини

Рефлекторен масаж, Мобилизиращ масаж, Спортен травматизъм

реферати

Общо:

109

791

900

1800

60

 

    
 
Facebook Twitter Share