НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2531628 Картинка 1340200 Картинка 6201811 Картинка 10756686 Картинка 11337957 Картинка 8207017 Картинка 3378798 Картинка 3053758 Картинка 9526790 Картинка 7187492Учебни зали в блок 70


Учебни зали и лаборатории в блок 70

Зала "Франц Бекенбауер"

Изследователска лаборатория по биомеханика и двигателен контрол. -->Повече...

Компютърна зала 'Джон Атанасов" по спортна статистика

    
 
Facebook Twitter Share