НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Закрита лекоатлетическа пистаПРАВИЛНИК
ЗА РЕДА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ЗАКРИТАТА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА

Закритата лекоатлетическа писта е предназначена за провеждане на учебни занимания по лека атлетика със студентите от НСА и тренировъчна дейност при спазване на следните изисквания:

1.0бщи правила
1. Ползването на пистата става по изготвен и утвърден график за учебните часове и тренировъчни занимания по лека атлетика. Не се разрешава ползването й за други цели - състезания, учебни и тренировъчни занимания по други спортове без разрешение на ръководството на катедра Лека атлетика.
2. Пистата се отключва и заключва съгласно графика от дежурен представител на катедра Лека атлетика.
3. Влизането в пистата става единствено през входа, намиращ се от страната на хандбалната зала.
4. Спортните обувки и екипировка са задължителни за ползващите пистата.
5. Абсолютно е забранено пушенето в закритата писта.
6. Не се разрешава внасянето и консумирането на закуски, кафе и напитки на пистата.

II.Изисквания по време на учебните часове
1. Дрехи, обувки, спортни сакове и други лични вещи на студентите се оставят на балкона и се пазят от дежурен студент.
2. Студентите от учебните групи чакат водещия си преподавател на балкона и слизат на пистата само по негова покана.
3. Преподавателите да не допускат на пистата студенти, в това число и освободените от практически занимания, без необходимата спортна екипировка.
4. Провеждането на тренировъчна дейност в закритата лекоатлетическа писта по време на учебни занимания е забранено.
5. След приключване на учебния час преподавателите да съдействат за поставане на ползваните уреди и съоръжения на определените за това места.

III.Изисквания при тренировъчната дейност
1. Заниманията по спортно усъвършенстване и тренировките по лека атлетика се провеждат съгласно утвърдения график, под ръководството на преподавател-треньор, упълномощен от катедрата.
2. Провеждането на тренировки от състезатели извън лекоатлетическия клуб при НСА се допуска само с разрешение на ръководството на Катедрата. Тази категория атлети, включително и състезателите от Академик, заплащат такса за ползване на пистата, като получават пропуск за влизане на пистата в часовете съгласно утвърдения график. Състезатели с пропуск, но без треньор не се допускат на пистата.
З.Тренировъчните занимания, трябва да приключат не по-късно от 19 часа, като до това време всички ползвани уреди и съоръжения се поставят на определените им места.


??????? ??? Facebook Twitter Share