НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9262253 Картинка 5019618 Картинка 1294565 Картинка 8293598 Картинка 4497398 Картинка 8410913 Картинка 3238964 Картинка 32542 Картинка 4004613 Картинка 10107493

Нов информационен сайт за студенти без родители

Публикувано на 14 септември 2023

Сайтът sampostigam.org съдържа полезна информация в помощ на ученици и студенти с един жив родител или без двама родители, такива отрасващи/отраснали в институция или поверени на близък роднина (попечител или настойник).

Платформата представя възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа, които съществуват в България на държавно и частно ниво, за да бъде подпомогнато бъдещото развитие на тези студенти.

 


 
Facebook Twitter Share