НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10169455 Картинка 2651001 Картинка 4628907 Картинка 10006379 Картинка 5168347 Картинка 3809716 Картинка 10259151 Картинка 6628134 Картинка 9526124 Картинка 10114374

Програма за млади български учени, учили или работили в Швейцария

Публикувано на 04 септември 2023

На 21 август 2023 г. стартира подаването на проектни предложения за швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS), част от трите компонента в тематична област „Научни изследвания и иновации“ от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на конфедерация Швейцария.

Компонентът “PROMYS” е насочен към млади изследователи, които са учили или работили в Швейцария в продължение на поне една година като докторанти или постдокторанти и биха искали да продължат научната си кариера в България.

Безвъзмездните средства ще подпомогнат млади независими изследователи да създадат свой научноизследователски екип в България.

Повече информация може да намерите тук:
Promotion of Young Scientists in Central and Eastern Europe (PROMYS) (snf.ch)

 


 
Facebook Twitter Share