НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11593990 Картинка 3365488 Картинка 298753 Картинка 9483588 Картинка 9538439 Картинка 9894526 Картинка 9204790 Картинка 11901132 Картинка 9996339 Картинка 8225461

Възможност за кандидатстване по специалността „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ в ОКС Магистър

Публикувано на 24 август 2023Започна записването на студенти по новите програми за обучение, разработени по проект „ОМНИА“, ОП НОИР, Договор BG05M20P001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“.

Национална спортна академия е партньор в проекта на Медицински университет – Пловдив и участва в съставянето на новата магистърска програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“. Програмата е предназначена за специалисти, завършили специалност „Медицина“ в страната или в чуждестранно висше училище. В обучението ще участват преподаватели от НСА „Васил Левски“ и МУ-Пловдив. Програмата има за цел да подготви лекари за включване в спортни екипи или в специализирани медицински центрове, осигуряващи здравна помощ за спортисти или хора, работещи в екстремални условия.

Повече информация за програмата https://omniabg.info/sportna-fiziologia-kardiologia-travmatologia/

За да заявите желанието си за включване в програмата, може да се свържете с Учебен отдел, МУ – Пловдив или да подадете онлайн регистрация за изпит на адрес https://mu-plovdiv.bg/priem/registratsiya-kandidat-studentski-izpiti/

 


 
Facebook Twitter Share